मासिक सत्संग दिनांक: २४ मार्च २०१८ (शनिवार) गुरुपीठ श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर