२७ डिसेंबर पंचांग: पौष शु.१ वार:भृगुवार नक्षत्र:पू.षा. योग:ध्रुव/व्याघात करण:बव/कौलव चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:१०:३०-१२ करिदिन वर्ज्य